fredag 27 februari 2015

Rätt ska vara rätt ;-)

En liten artikel om Cykelköket i Malmö i Sydsvenskan i veckan har rest en hel del frågor och skapat en del missförstånd. Jag tänkte ta chansen att klargöra några saker.

1. Många som läst artikeln har dragit slutsatsen att Cykelköket främst finansierats av Malmö Stad. Så är det inte; vi har främst hittat vår finansiering via Arvsfonden, olika stipendier, anslag och priser, genom att sälja våra tjänster till företag och organisationer samt via en mycket generös donation från privatpersonen Hampus Jakobsson.

Sammantaget har vi betalt mer i kommunal skatt än vi tagit emot stöd från Malmö Stad.

Med detta sagt, har vi under de första fyra årens verksamhet haft ett mycket bra samarbete med många tjänstemän och förvaltningar och medverkat i mängder av Malmö Stads arrangemang. Och det tänker vi fortsätta med.

2. Cykelköket kommer inte att stänga. Däremot kommer verksamheten att förändras radikalt. Vissa aktiviteter kommer att krympa eller upphöra, andra kommer att förändras och några helt nya kommer att starta. Vi rättar munnen efter matsäcken, helt enkelt. 

3. Den absolut mest resurskrävande delen av vår verksamhet har alltid varit återbruket av cyklar. Den verksamheten kommer dessvärre i det närmaste att upphöra. Från och med hösten förutsätts våra besökare ta med en egen cykel. Det är extra tråkigt eftersom det direkt drabbar våra resurssvagaste besökare.

4. Vi kommer att minska öppettiderna. I den ekonomiska situation vi har nu tror vi att det är realistiskt att ha öppet för allmänheten en dag i veckan.

5. Fler aktiviteter kommer att kräva medlemskap i Föreningen Cykelköket i Malmö och höstens kursprogram kommer att finansieras via avgifter.

6. Vi startar ett bibliotek med låd- och elcyklar. På Cykelbiblioteket kommer man att kunna låna en låd- eller elcykel under en period för att pröva livet som "heltidscyklist" för att arbetspendla, skjutsa ungar eller frakta   matkassar. Vi ser verkligen fram emot att driva projektet och tror att det kommer att locka många att cykla både mer och längre. Vi tror också att Cykelbiblioteket - precis som Cykelköket - kommer att vara en modellverksamhet med förutsättningar att sprida sig till många städer. Och nej, inte heller Cykelbiblioteket kommer att belasta Malmös ekonomi. Projektet drivs med stöd från Trafikverket och ett antal sponsorer och samarbetspartners.

7. Vi ser också fram emot att utveckla de projekt vi inlett i Malmös ytterområden för att skapa verkstäder med lokal förankring och sociala ambitioner.

8. Vi har under åren tagit emot mänger av studiebesök och medverkat i mängder av kommunala arrangemang, gårdsdagar, föreningsaktiviteter, företagsevent och liknande. Det fortsätter vi gärna med. Dessvärre kan vi inte längre göra det kostnadsfritt, men vi brinner för en cyklande stad och har bra program, engagerade  mekaniker, föredragshållare och inspiratörer. Hör av er!tisdag 17 februari 2015

Vårfixa din racercykel!


Torsdagen den 26 februari finns Cykelklubben Avanti på plats på Cykelköket för att visa hur du bäst servar din landsvägscykel inför vårsäsongen.

Ta med din cykel och dyk upp, vi finns där från 18:00 och håller på till ca  21:00, det är ok att droppa in lite senare  än 18. 

Om du har något speciellt som du vill göra med din cykel, så maila gärna så att vi är säkra på att ha rätt verktyg till jobbet.

Anmälan till cykelkoket@gmail.com