onsdag 20 februari 2013

Inte sällan...

Inte sällan får vi frågor om hur man ska göra med cyklar som på bostadsföreningars gårdar och prång. Kanske vill man själva ha dem. Kanske ordna en auktion. Eller rent av donera dem till Cykelköket...
Så här säger Polisen:
"För att kontrollera om en cykel är stulen ska du ringa till polisen på 114 14 och fråga efter PKC (polisens kontaktcenter). Dom kan svara på om en cykel är stulen eller inte. När det gäller bostadsrättsföreningar och liknande så kallas dom institutioner och det som de tar tillvara eller som upphittas inom deras område/ägor kallas institutionsgods. När dom samlat ihop några övergivna cyklar ska dom ta alla ramnumren på en lista och skicka den till oss här på hittegods. Vi kontrollerar om det finns någon cykel som är anmäld borttappad eller stulen. De som är "grön" ska föreningen förvara i 3 månader. Om ingen kommer och hämtar sin cykel under dessa 3 månader så tillfaller cyklarna föreningen och föreningen kan göra vad de vill med cyklarna."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar